Strefa klienta

Taryfy

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce w dniu 28.12.2023 r.

UCHWAŁA NR LIV/596/22 z dnia 28.12.2022r. RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH dotyczącej zmiany regulaminu na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

UCHWAŁA NR XXXVIII/415/21 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 19 października 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice.

Uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dla taryfowej 1 grupy odbiorców – gospodarstwa domowe, w okresie od 10.12.2022 r. do 09.12.2023 r.

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce w dniu 02.12.2021 r.

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje do 01.01.2021r. do 08.06.2021 r

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje do 09.06.2020r. do 31.12.2020 r

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce w dniu 01.06.2018 r.

UCHWAŁA NR IV/52/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polkowice

Ciepłownictwo:

Informacja w sprawie wykazu cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od dnia 21.06.2023

Zawiadomienie dotyczące zmiany taryfy na ciepło od 21.06.2023

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 21.06.2023

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 21.06.2023

Zawiadomienie dotyczące zmiany taryfy na ciepło od 08.05.2023

Taryfa dla ciepła KGHM – obowiązuje od 08.05.2023

Zawiadomienie dotyczące zmiany taryfy na ciepło od 21.04.2023

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 21.04.2023

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 21.04.2023

Informacja dotycząca cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zawiadomienie dotyczące zmiany taryfy na ciepło od 16.01.2023

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 16.01.2023

Korekta Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 10.01.2023

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 10.01.2023

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 10.01.2023

Zawiadomienie dotyczące zmiany taryfy na ciepło od 26.07.2022

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 26.07.2022

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 16.07.2022

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 16.07.2022

Zawiadomienie dotyczące zmiany taryfy na ciepło od 21.03.2022

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 21.03.2022

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 22.02.2022

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 22.02.2022

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 14.02.2022

Taryfa dla ciepła KGHM obowiązująca od 14.02.2022

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 06.11.2021

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 06.11.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 09.07.2021

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 09.07.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 03.03.2021

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 03.03.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 08.01.2021

Taryfa dla ciepła Energetyka obowiązuje od 08.01.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 22.12.2020

Taryfa dla ciepła KGHM obowiązująca od 22.12.2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 10.08.2020

Taryfa dla ciepła XVI Energetyka obowiązująca od 10.08.2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 10.01.2020

Taryfa dla ciepła XVI Energetyka obowiązuje od 10.01.2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 15.12.2019

Taryfa dla ciepła (XV) PGM obowiązuje od 15.12.2019

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.10.2019

Taryfa dla ciepła KGHM obowiązująca od 01.10.2019

Taryfa dla ciepła XV Energetyka obowiązuje do 20.07.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 20.07.2018

Taryfa dla ciepła XII KGHM obowiązuje do 01.03.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.03.2018

Taryfa dla ciepła (XIV) PGM, obowiązuje od 01.09.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.09.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.06.2017