Strefa klienta

Edukacja ekologiczna

Program Edukacji Ekologicznej ma na celu wyjaśnić na czym polegają procesy uzdatniania wody, oczyszczania ścieków  oraz uświadomić, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody oraz postępowania z odpadami ma istotne znaczenie dla poprawy jakości naszego życia i otaczającego nas środowiska naturalnego.

Program adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy i powiatu polkowickiego.

Organizujemy zajęcia edukacyjne już dla 5,6 -latków oraz starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i innych grup zorganizowanych.

Chętnych zapraszamy do odwiedzenia naszych obiektów technologicznych. Przedstawiamy funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach, omawiając każdy z etapów oczyszczania. Dzieci i młodzież mogą na własne oczy przekonać się jak odbywa się oczyszczanie od fazy dopływu ścieków z kanalizacji do etapu odprowadzenia ścieków oczyszczonych do  rzeki.
Podobne zajęcia prowadzimy na Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Górnej.

Najważniejszą zaletą naszych lekcji w terenie pn. „Ścieżka edukacyjna” jest bezpośredni kontakt ze środowiskiem, poznanie jego problemów z „pierwszej ręki‘’ oraz możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Plan zajęć warsztatowych jest zróżnicowany. Szczegółowość i czas zajęć dostosowana jest do grup wiekowych oraz potrzeb nauczycieli.

Oferujemy do wykorzystania w tym celu następujące obiekty:

  • Oczyszczalnie ścieków w Polkowicach, Suchej Górnej, Moskorzynie, Komornikach,
  • Stację Uzdatniania Wody w Suchej Górnej,
  • Laboratorium Zakładowe w Polkowicach.

Zapraszamy do udziału w zajęciach, czekamy na Państwa propozycje oraz zgłoszenia. Ilość zajęć jest ograniczona. Preferowana wielkość grup to maksymalnie 25 osób oraz opiekunowie. Zajęcia oraz zwiedzanie obiektów jest bezpłatne. Zorganizowanie dojazdu na tereny obiektów leży po stronie zwiedzających. Istnieje możliwość dofinansowania do przejazdu (szczególnie dla szkół spoza Polkowic) po wcześniejszym uzgodnieniu. Jest to możliwe dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Polecane linki:
http://powiatpolkowicki.pl/edukacja-ekologiczna Starostwo Powiatowe w Polkowicach
http://www.zgzm.pl   Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
http://dladzieci.kreaton.pl   Wszystko na temat gospodarki odpadami dla najmłodszych
http://www.zielonaakcja.pl  Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
http://www.ekologia.polkowice.eu

Program Rozwoju Retencji