Dział Usług Komunalnych

Głównym zadaniem Działu Usług Komunalnych jest świadczenie usług
związanych z:

  • pielęgnacją terenów zielonych, w tym koszenie trawników, rowów, poboczy czy łąk kośnych,
  • utrzymaniem czystość ulic, ciągów pieszych i rowerowych (zamiatanie za pomocą specjalistycznych maszyn i urządzeń)
  • odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi na ulicach, chodnikach i drogach rowerowych.