Strefa klienta

Komunikaty

Informacja dotycząca przedłużenia wsparcia dla odbiorców uprawnionych na okres do dnia  30.06.2024

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

LINK DO DZIENNIKA USTAW

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

LINK DO DZIENNIKA USTAW

Informacja dla Odbiorców ciepła systemowego w sprawie możliwości skorzystania z obniżonej ceny wytwarzania ciepła w ramach programu „Ciepło z rekompensatą” wraz z załącznikami.

LINK DO INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2