Laboratorium

„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają…” – Heraklit z Efezu

Ankieta badania poziomu satysfakcji Klienta

Dziękujemy, że skorzystaliście Państwo z usług świadczonych przez Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, mieszczącego się przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach.

W ramach naszej pracy chcielibyśmy w coraz szerszym zakresie móc sprostać wymaganiom Klientów, dostosować się do ich potrzeb, a także mieć pewność, że wyniki, sposób ich przedstawiania są czytelne i służą pozytywnie w rozwiązywaniu Państwa problemów.

Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie poniższej ankiety:

Zakres badań wykonanych w ramach usług laboratoryjnych dla Klienta:
UWAGA : Jeśli z poniższych punktów oceny, pewien element nie wystąpił, prosimy go nie zaznaczać.

1. Skąd czerpią Państwo informację o naszej ofercie i jak Państwo oceniają jakość tych informacji?

Strona internetowa/facebook (5 - bardzo dobrze, 1 - źle)
Materiały reklamowe
Informacje w prasie / telewizji / radio
Kontakty osobiste
Imprezy plenerowe/dni otwarte

2. Jak Państwo oceniają terminowość realizacji zlecenia w odniesieniu do wykonawstwa innych laboratoriów, w przypadku gdy taka współpraca miała miejsce?

Terminowość zlecenia

3. Jak oceniają Państwo ceny oferowanych przez nas usług na tle laboratoriów o podobnym profilu działalności?

Ceny usług

4. Prosimy ocenić jakość wykonania zlecenia.

Współpraca
Podejście personelu
Przejrzystość sprawozdania
Metody badań

5. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając właściwe

Czy powierzylibyście Państwo nam kolejne zlecenie?
Dziękujemy za przesłanie wiadomości
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  • Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice (Spółka).
  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2.
  • Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 lit a RODO czyli udzielonej przez Panią/Pana zgody, w każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej cofnięciem,
  • Pani / Pana dane przetwarzać będziemy przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.
  • Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.
  • Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają Spółce realizacji tych praw.
  • Ma Pani / Pan prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie narusza Pani / Pana prawa lub obowiązki.
  • Podanie przez Panią / Pana jest dobrowolne,
  • Na podstawie Pani / Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.