Strefa klienta

Praca

Stanowisko ds. komunalnych

 

Wymagania

– wykształcenie średnie

– prawo jazdy kat. B

– co najmniej 5-letnie doświadczenie organizacji pracy zespołu

– doświadczenie w branży komunalnej

– znajomość pakietu Office

– dyspozycyjność

– odporność na stres

Opis stanowiska:

– koordynowanie prac i prowadzenie dokumentów związanych z mechanicznym oczyszczaniem dróg w okresie letnim i zimowym

– koordynowanie prac i prowadzenie dokumentów związanych z utrzymaniem zieleni, pracami porządkowymi, usługami komunalnymi, itp.

– organizowanie pracy zespołu

– nadzór nad sprzętem

– kontrola zużycia paliwa

Forma zatrudnienia:

– umowa o pracę na pełny etat

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

– Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 29.09.2021 r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

– Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

– Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:

„Dokumenty do aplikacji na stanowisko ds. komunalnych ”

– Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

Monter-instalator urządzeń pomiarowych obiektów wod.-kan.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze, mile widziane techniczne
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętności manualne
 • samodzielność i odpowiedzialność za wykonywana pracę, zaangażowanie, sumienności i umiejętność pracy w zespole, rzetelność

Mile widziane:

 • uprawnienia elektryczne do 1kv z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 1
 • uprawnienia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych
 • badania wysokościowe, badania psychotechniczne dla kierowców

Opis stanowiska:

Utrzymanie w sprawności technicznej sieci wodno – kanalizacyjnej w zakresie:

 • montaż, wymiana (plombowanie) układów kontrolno-pomiarowych (wodomierzy) – prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych prac
 • kontrola pracy układów kontrolno-pomiarowych (wodomierzy)
 • wdrażanie zdalnego odczytu układów pomiarowych, z użyciem technologii radiowych
 • programowanie i parametryzowanie elementów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych
 • współpraca przy opracowywaniu planów w zakresie: wymiany, zakupów, regeneracji i legalizacji urządzeń pomiarowych
 • naprawa elementów instalacji i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej
 • usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej
 • przegląd sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – przegląd przepompowni; konserwacja  zgodna z DTR
 • monitoring TV sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • pomiary wydajności i sprawności sieci hydrantowej
 • przegląd i konserwacja sieci i armatury wodociągowej – hydranty, zasuwy (w tym naprawa hydrantów)

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat w systemie 2-zmianowym.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 20.09.2021r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:

Dokumenty do aplikacji na stanowisko Monter-instalator urządzeń pomiarowych urządzeń pomiarowych obiektów wod-kan

 

 • Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminuie, nie będą rozpatrywane