Gospodarka wodna i kanalizacyjna

ZWiK

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach za gospodarkę wodną i kanalizacyjną odpowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Utrzymuje on w sprawności technicznej liczne obiekty wodno-kanalizacyjne, w tym ponad 130 km sieci wodociągowej, 160 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz ponad 50 km sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie miasta i gminy Polkowice.

Zakład świadczy również usługi specjalistyczne w zakresie:

  • czyszczenia kanalizacji sanitarnej,
  • wykonywania prób ciśnieniowych,
  • monitoringu TV sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
  • odpompowywania szamba wraz z przyjęciem nieczystości ciekłych.

Cele ZWiK

Nieustanie dąży do podłączenia wszystkich mieszkańców naszej gminy do własnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Realizując plany inwestycyjne, stosuje nowoczesne materiały i urządzenia, które wpływają na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Przeprowadza liczne modernizacje, remonty istniejących sieci, aby świadczone usługi polegające na dostawie wody oraz odbiorze ścieków odbyły się na jak najwyższym poziomie.

Doświadczenie

Długie lata doświadczeń w eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych, i kanalizacyjnych pozwoliły nam na podjęcie członkostwa w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Nasze doświadczenia opierają się nie tylko na własnej pracy, ale również na współpracy z liderami krajowymi i światowymi w dziedzinie wodociągów i kanalizacji.