Gospodarka wodna i kanalizacyjna

Oczyszczalnie ścieków

Posiadamy pięć własnych oczyszczalni ścieków, które obsługujemy i eksploatujemy.

Oczyszczalnia ścieków nr 1

Zbudowana została w 1964 roku. W 2003 roku oczyszczalnię poddaliśmy przebudowie i gruntownej modernizacji. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 7200 m3/dobę.

Obsługuje obszar miejscowości: Jędrzychów, Sobin, Biedrzychowa, Nowa Wieś Lubińska oraz miasta Polkowic wraz z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W ramach funkcjonowania oczyszczalni świadczymy również usługi:

  • odbierania i przyjmowania nieczystości ciekłych przywożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej,
  • przyjmujemy do zagospodarowania odpady o kodzie 19 08 99.

Oczyszczalnia ścieków nr 2

Zbudowana została w 1996 roku. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczna o przepustowości 170,7 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Sucha Górna.

Oczyszczalnia ścieków nr 3

Zbudowana została w 2001 roku. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczna o przepustowości 9 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Pieszkowice.

Oczyszczalnia ścieków nr 4

Zbudowana została w 1995 roku. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczna o przepustowości 77,8 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Moskorzyn.

Oczyszczalnia ścieków nr 5

Zbudowana została w 1996 roku. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 272,7 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości: Komorniki, Żuków, Trzebcz, Tarnówek oraz Dąbrowa.

Osiągamy, znacznie poniżej normy, parametry jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków, nałożonych na nasze Przedsiębiorstwo przez pozwolenia wodno-prawne wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Uzyskane wyniki są możliwe dzięki przeprowadzanym modernizacjom, zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń na obiektach oczyszczalni ścieków.