Laboratorium

„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają…” – Heraklit z Efezu

Laboratorium PGM Sp. z o.o.

Nasze laboratorium istnieje od 1970 roku i jest pierwszym dolnośląskim laboratorium istniejącym przy przedsiębiorstwach komunalnych czy wodnokanalizacyjnych.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • pobierania próbek do badań wody, wody do spożycia, wody na pływalni, ścieków i osadów,
 • wykonywania analiz fizykochemicznych wody, wody do spożycia, wody na pływalni, ścieków  i osadów ściekowych,
 • wykonywania analiz mikrobiologicznych wody, wody do spożycia w tym wody ciepłej użytkowej oraz wody na pływalni

Głównym celem naszego Laboratorium jest spełnienie wymagań Klienta poprzez wykonywanie usług na wysokim poziomie jakościowym, dostarczając rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań, przy jednoczesnym uzyskaniu zadowolenia Klienta z zachowaniem poufności i bezstronności analiz poprzez:

 • wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • przestrzeganie praw własności,
 • stosowanie udokumentowanych procedur postępowania, w szczególności metod badawczych, które zostały potwierdzone w sformalizowanym procesie walidacji i weryfikacji w warunkach naszego laboratorium,
 • możliwość uczestnictwa Klienta w pewnych obszarach badań,
 • przeprowadzenie skargi zgodnie z udokumentowaną polityką i procedurą,
 • informowanie Klienta o nieprawidłowościach wpływających na wiarygodność i miarodajność wyników badań,
 • identyfikację osób uprawnionych do podpisywania dokumentów w imieniu laboratorium.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. zapewnia i daje gwarancję niezależności personelu od wszelkich nacisków handlowych i finansowych oraz wyklucza wszelki wpływ na przebieg wyników badań, który deklaruje Polityka Jakości poprzez deklarację Zarządu PGM Sp. z o.o.

Usługi jakie dla Państwa świadczymy od początku do końca przebiegają w nadzorze Systemu Zarządzania, który realizowany jest, między innymi, poprzez:

 • wewnętrzną kontrolę potwierdzenia ważności wyników przy użyciu technik statystycznych,
 • systematyczne uczestnictwo w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych, których wyniki badań są dostępne na życzenie Klienta,
 • regularne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia, próbek kontrolnych czy określanie odzysku, precyzji i niepewności badań,
 • stałą kontrolę Systemu Zarządzania, poprzez audyty (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz przeglądy zarządzania,
 • niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości, oraz usuwanie ich przyczyn poprzez wprowadzane działań korygujących,
 • utrzymywanie w sprawności i nadzorze aparatury pomiarowej poprzez zapewnienie spójności pomiarowej z międzynarodowymi uznanymi jednostkami miar w wyniku przeprowadzanego wzorcowania realizowanego w laboratoriach akredytowanych oraz w Głównym Urzędzie Miar, jak również poprzez szereg sprawdzeń wewnętrznych w odniesieniu do państwowych jednostek miar i materiałów odniesienia spełniających wymagania normy ISO 17034.
 • zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, którego umiejętności, wiedza, przygotowanie zawodowe i kompetencje, poprzez systematyczne uczestnictwo w programie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych są doskonalone i monitorowane.

Dla naszych Klientów deklarujemy fachową pomoc w tematach związanych z badaniami wody, ścieków czy osadów ściekowych.

Z naszych usług korzystają:

 • klienci indywidualni,
 • przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne,
 • przedsiębiorstwa komunalne,
 • urzędy miejskie i gminne, zakłady samorządowe,
 • szkoły, przedszkola, żłobki,
 • Stacje Sanitarne,
 • szpitale, ośrodki opieki,
 • pływalnie, ośrodki z basenami,
 • hotele,
 • firmy instalacyjne,
 • sklepy spożywcze i inne, bary, stołówki, restauracje, piekarnie i inne obiekty gastronomiczne,
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu.

W ramach edukacji prowadzimy również spotkania i wycieczki dla dzieci i młodzieży poprzez ścieżki edukacyjnych związane z tematyką ekologiczną oczyszczania ścieków i jakością wody oraz przybliżeniem pracy laboratorium badawczego.

Druki do pobrania dla Klientów:

Zlecenia przyjmujemy:

 • osobiście w laboratorium przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach (Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach),
 • w Dziale Obsługi Klienta pokój nr 7 w głównej siedzibie spółki, przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
 • telefonicznie,
 • faksem,
 • korespondencyjnie,
 • mailowo: laboratorium@pgm-polkowice.com.pl lub pgm@pgm-polkowice.com.pl.

Pobranie próbek do badań:

 • próbki do badań pobierane są przez personel laboratorium lub przez Klienta.

Ceny badań i pobrania próbek do badań:

 • wg cennika (cennik do pobrania), 
 • istnieje możliwość ustalania indywidualnych cen lub przyznania odrębnych rabatów w przypadku:
  – stałych Klientów,
  – przy zleceniach wielorazowych,
  – przy podpisaniu umów terminowych.

Termin i forma płatności:

 • 14 dni od daty otrzymania faktury (na życzenie klienta maksymalnie do 30 dni od daty wystawienia faktury),
 • płatność przelewem bankowym na podany rachunek na fakturze za wykonaną usługę.

Termin realizacji badań:

 • uzależniony jest zakresu zleconych badań i ustalany jest na etapie przyjęcia zlecenia lub podpisania umowy.

Odbiór wyników badań:

 • osobiście w laboratorium przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach (Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach),
 • pocztą,
 • na życzenie Klienta również droga mailową (skan sprawozdania z badań).

Transport:

Kontakt:

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Laboratorium

ul. Strefowa 11, 59 – 101 Polkowice

tel.: (76) 845 17 13 wew. 2, fax : (76) 846 29 60

w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, e – mail: laboratorium@pgm-polkowice.com.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszych usług.

Galeria zdjęć: