Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. informuje, że w terminie
od 26.08.2020 r. godz. 400 do 27.08.2020r. godz. 400,
planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność montażu przepustnic regulacyjnych na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie sieci ciepłowniczej do sezonu grzewczego 2020/2021. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o.