Ciepłownictwo

Cennik

Cennik pozostałych usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

obowiązuje od 01.09.2020 r.

Lp. Usługa j.m. cena netto* cena brutto stawka VAT
1. Montaż wodomierza na gotowych podejściach h 135,00 166,05 23%
2. Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej m3 wg ceny za odbiór ścieków dla grupy 2 z aktualnie obowiązującej taryfy
3. Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 99 m3 160,00 172,80 8%
4. Ponowne włączenie i wyłączenie węzła cieplnego szt. 212,56 261,45 23%
5. Odczyt dodatkowego układu pomiarowego – ciepłomierza (opłata miesięczna) szt. 37,11 45,65 23%
6. Usługa transportowa dowozu wody wg zlecenia klienta (np. na budowę) opłata wg stawki za czas pracy sprzętu i opłata za wodę wg obowiązującej taryfy dla gr. 2

* Jeżeli usługi będą świadczone poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy, to cenę netto należy zwiększyć o 25%