Strefa klienta

Taryfy

Gospodarka wodna i kanalizacyjna:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 9 czerwca 2021 r., zgodnie z art. 24 g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) obowiązuje dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo taryfy tymczasowej.

Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż złożony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Projekt nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest nadal procedowany.

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje do 01.01.2021r. do 08.06.2021 r

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje do 09.06.2020r. do 31.12.2020 r 

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce w dniu 01.06.2018 r.

UCHWAŁA NR IV/52/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polkowice

Ciepłownictwo:

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 06.11.2021

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 06.11.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 09.07.2021

Taryfa dla ciepła Energetyka – obowiązuje od 09.07.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 03.03.2021

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej obowiązuje od 03.03.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 08.01.2021

Taryfa dla ciepła Energetyka obowiązuje od 08.01.2021

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 22.12.2020

Taryfa dla ciepła KGHM obowiązująca od 22.12.2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 10.08.2020

Taryfa dla ciepła XVI Energetyka obowiązująca od 10.08.2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 10.01.2020

Taryfa dla ciepła XVI Energetyka obowiązuje od 10.01.2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 15.12.2019

Taryfa dla ciepła (XV) PGM obowiązuje od 15.12.2019

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.10.2019

Taryfa dla ciepła KGHM obowiązująca od 01.10.2019

Taryfa dla ciepła XV Energetyka obowiązuje do 20.07.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 20.07.2018

Taryfa dla ciepła XII KGHM  obowiązuje do 01.03.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.03.2018

Taryfa dla ciepła (XIV) PGM, obowiązuje od 01.09.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.09.2018

Zawiadomienie dotyczące zmiany Taryfy na ciepło od 01.06.2017