Strefa klienta

Praca

Monter-instalator urządzeń pomiarowych obiektów wod.-kan.

Wymagania:

wykształcenie minimum zasadnicze, mile widziane techniczne

prawo jazdy kat. B

umiejętności manualne

samodzielność i odpowiedzialność za wykonywana pracę, zaangażowanie, sumienności i umiejętność pracy w zespole, rzetelność

Mile widziane:

uprawnienia elektryczne do 1kv z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 1

uprawnienia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych

badania wysokościowe, badania psychotechniczne dla kierowców

Opis stanowiska:

Utrzymanie w sprawności technicznej sieci wodno – kanalizacyjnej w zakresie:

montaż, wymiana (plombowanie) układów kontrolno-pomiarowych (wodomierzy) – prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych prac

kontrola pracy układów kontrolno-pomiarowych (wodomierzy)

wdrażanie zdalnego odczytu układów pomiarowych, z użyciem technologii radiowych

programowanie i parametryzowanie elementów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych

współpraca przy opracowywaniu planów w zakresie: wymiany, zakupów, regeneracji i legalizacji urządzeń pomiarowych

naprawa elementów instalacji i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej

usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej

przegląd sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – przegląd przepompowni; konserwacja zgodna z DTR

monitoring TV sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

pomiary wydajności i sprawności sieci hydrantowej

przegląd i konserwacja sieci i armatury wodociągowej – hydranty, zasuwy (w tym naprawa hydrantów)

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę na pełny etat w systemie 2-zmianowym.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 15.02.2021r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:

Dokumenty do aplikacji na stanowisko Monter-instalator urządzeń pomiarowych obiektów wod.-kan.

Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

ELEKTRYK

Wymagania:

• wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie techniczne

• uprawnienia elektryczne do 1kv w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu,

• Grupa 1

• minimum 3-5 letnie doświadczenie zawodowe

• prawo jazdy kat. B,

• umiejętności manualne, organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność, sumienności terminowość.

Opis stanowiska:

Stała kontrola urządzeń elektro – energetycznych

• przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń zgodnie z DTR

• naprawa uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych

• usuwanie na bieżąco awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (LPT, Przepompownie, Oczyszczalnie, SUW, biura)

• wykonywanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

Efektywne gospodarowanie powierzonymi materiałami, narzędziami i urządzeniami.

Prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń energetycznych (elektrycznych).

Oferujemy:

• umowę o pracę na pełny etat w systemie 2-zmianowym.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

• Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 15.02.2021r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

• Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

• Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:

Dokumenty do aplikacji na stanowisko Elektryk

• Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Pomocnik operatora urządzeń oczyszczania ścieków

Wymagania:

• wykształcenie zasadnicze,

• prawo jazdy kat. B,

• umiejętności manualne,

• rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość

Mile widziane:

• uprawnienia elektryczne do 1kv z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 1

• prawo jazdy kat. T,

• badania wysokościowe, badania psychotechniczne dla kierowców

Opis stanowiska:

Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń na oczyszczalni ścieków:

– pomoc przy kontroli pracy urządzeń na OS: krata, piaskownik, osadniki, dmuchawy, prasy i zagęszczarki, reaktora biologicznego,

– pomoc przy sprawdzeniu poprawności pracy układu napowietrzającego ścieki,

– prowadzenie kart pracy prasy i zagęszczarki.

– pomoc przy sprawdzeniu prawidłowej pracy urządzeń na oczyszczalni ścieków,

– prowadzenie książki eksploatacji oczyszczalni,

– pomoc przy sprawdzaniu na bieżąco stanu zamocowań śrub, linek, pomostów,

– pomoc przy przeprowadzaniu oględzin urządzeń pod kątem mechanicznym,

– pomoc przy ustaleniu typu awarii,

– pomoc przy przeprowadzaniu remontów zgodnie z planem rocznym

Forma zatrudnienia:

• umowa o pracę na pełny etat w systemie 3-zmianowym w ruchu ciągłym

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

• Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 15.02.2021r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

• Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

• Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:

• Dokumenty do aplikacji na stanowisko Pomocnik operatora urządzeń oczyszczania ścieków

• Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.